Menu
0 Comments

Julia Rattus – 46612140304

Ei soovita anda Julia Rattuse kätte oma vara, kuna ka ei kasuta seda heaperemehelikult. Rentis auto, jäi rendi eest võlgu, tagastas auto avariilisena ja ei tasunud oma võlgasid kokkulepitud ajaks. Lisaks antud lisaajal ei näidanud ka üles tahet alustada võlgade likvideerimist.

Postituse aluseks Julia Rattuse kinnitus, et võime võla internetsi avaldada ja meil on olemas ka tema enda poolt allkirjastatud võlatunistus.

VÕLG 18.05.20 seisuga – 1064 eurot

Julia Rattus
Kolmiku teee 11/2, Maardu
58867485
julia.rattus@gmail.com

Arveid lasknud koostada ka selliste juriidilistel isikutele:
Eesti IKU Kennelkulubi OÜ ja Tiks-Trans OÜ nimel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *